Bubbles – September 30

Cappuccino – September 29

Sparklers – September 28

Whitestone Bridge NYC – September 27

Cookie – September 26

Coke Truck – September 25

Red Leaf – September 24

Keyboard – September 14

Lens – September 23

The Mouse – September 13

First Signs of Fall – September 22

Tools of the Trade – September 12

A Piece of the Tower – September 21

Lunch – September 10

Roots – September 09

Flower Pot – September 20

Gazebo – September 19

Lamp Shade – September 08

Olives – September 07

Vino – September 18

Elm’s Inn – September 17

Fireman Bike – September 11

Children Inspiration – September 06

Bread – September 16

Toscana Restaurant – September 15

Old Train – September 05

Chocolatier – September 04

Kent Falls – September 03

Crazy Sky – September 02

Fortune Cookie – September 01